Fiksering og holdere

Fiksering av arbeidstykker og holdere

Fiksering av arbeidsstykket er en av de viktigste faktorene når det utføres en lappeoperasjon. Planheten til en del kan bli negativt påvirket av feil fiksering.

Anti-skli duker kan leveres for alle maskiner, sammen med tomme holdeplater. Disse plasseres direkte på toppen av delene, som igjen er plassert inne i avrette-ringen.

Lappe MachineDiameterThicknessKode
Kemet 15 138mm 3mm 360206
Kemet 15 138mm 6mm 360678
Kemet 20 189mm 3mm  
Kemet 24, 3 ring 246mm 3mm 360269
Kemet 24, 3 ring 246mm 6mm 360232
Kemet 36, 3 ring 366mm 3mm 360280
Kemet 36, 3 ring 366mm 6mm 360285
Kemet 48, 3 ring 503mm 6mm 360248
Kemet 56, 3 ring 576mm 6mm 362498
Fiksering av arbeidstykker og holdere

Kemet Facing Kit

Kemet "facing kit" inneholder en anti-skliduk av gummi. Duken festes til overflaten av håndvekten. Håndvekten m/duk plasseres så direkte på toppen av delen, som igjen er plassert inne i avretterringen. Lapping kan utføres uten at delen sklir ut av posisjon.

LappemaskinKode
Kemet 15 360752
Kemet 24 360746
Kemet 36 360755
kemet facing kit

Skumtape

Anti-skli materialet har en beskyttende film på begge sider, som vil holde materialet rent til det er klart for bruk. Størrelse: 406 mm x 9 m Kode: 361506

Skumtape

Dycem - Anti-skli materialet

Anti-skli materialet har en beskyttende film på begge sider, som vil holde materialet rent til det er klart for bruk. Størrelse: 406 mm x 9 m Kode: 361505

Anti-skli materialet